LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Síla jazyka a Gurgehova proměna

Před měsícem

Iain M. Banks: Hráč, 2019.
 


Kokoti z Kokotska

Před 4 měsíci

Juraj Červenák: Anděl v podsvětí, 2021.
 


Nevyžádaná mince

Před 4 měsíci

Neil Gaiman: Oceán na konci cesty, 2020.
 


Trosky Ambry

Před 5 měsíci

Jeff Vandermeer: Finch, 2020.
 


Nietzscheho Zarathustra

Před 5 měsíci

Josef Beránek, Jan Sokol: Odvaha ke svobodě, 2021.
 


Rex

Před 5 měsíci

Adrian Tchaikovsky: Psí vojáci, 2020.
 


Labyrint

Před 6 měsíci

Erin Morgensternová: Noční cirkus, 2020.
 


Řeč Františka Hrubína na sjezdu spisovatelů v roce 1956

Před 7 měsíci

Věra Dvořáková: Co si pamatuju, 2019.
 


Jak se kluk-dědeček flákal po Francii

Před 8 měsíci

Josef Frič: Básně, prózy, překlady (1931–1972), 2019.
 


Duane a psaní zevnitř ven

Před 8 měsíci

Dan Simmons: Zimní přízrak, 2019.
 


Zámek zmizí se svým tajemstvím

Před 9 měsíci

Tarjei Vesaas: Ledový zámek, přeložila Helena Kadečková, 1975.


Říkali mi Chruščovová

Před 9 měsíci

Helena Kadečková: Život s Islandem, ukázka z rukopisu, 2017.


Zdálo se mi, že jsem někdo jiný

Před 9 měsíci

Příběh o Sneglu-Hallim, překlad Helena Kadečková 1999, nově v antologii „A tehdy pronesl strofu…“ Staroseverské příběhy o skaldech, 2019.


Darebný čin, jaký Bůh nemůže odpustit

Před 9 měsíci

Halldór Laxness: Rybí koncert, překlad Helena Kadečková, 1978.


Světlu prokážeme úctu, když je nenecháme hořet bez užitku

Před 9 měsíci

Gunnar Gunnarsson: Advent, překlad Helena Kadečková, 2017.