LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Největší smolař české literatury:
nad dalšími osudy díla Karla Pecky (dokončení)

Před 3 lety ·· Barbora Čiháková

První, literárněhistorická část tohoto textu mapovala Peckovu tvorbu, její genezi v prostředí pracovních táborů padesátých let i pozdější vydávání v nakladatelstvích oficiálních a exilových. Mozaika z deníkových zápisů i korespondence měla složit obraz Peckova díla i komplikací, které ho doprovázely. Druhá, literárněkritická část textu zachycuje současný stav vydávání Peckova díla ve spojení s aktivitami „editora“ Daniela Pagáče a popisuje, do jakého tvaru svépomocný nakladatel dovedl Peckovo dílo po více než dvaceti letech od autorovy smrti.


Největší smolař české literatury:
nad dalšími osudy díla Karla Pecky

Před 3 lety ·· Barbora Čiháková

Karel Pecka by se v prosinci dožil dvaadevadesáti let, a tak vznikl tento medailon – jako připomenutí jeho díla, jak ukazuje dnešní první část, která se vrací k jeho tvůrčím základům a protahuje přímku až k jeho smrti, od níž uplyne 13. března 2021 čtyřiadvacet let. Jen to není příběh se šťastným koncem, ale ironie a hra, která si nárokuje jeho dílo a posunuje jeho východiska i představy, ale k tomu až v druhé části za týden. Teď zpátky na samotný začátek:


Přednášky o Karlu Peckovi v Rakovníku

Před 6 lety

Hned tři akce jsme v prosinci stihli v Rakovníku. Zazněly zde nejen přednášky o Karlu Peckovi, ale také jsme se žáky Základní umělecké školy vytvořili a scénicky nacvičili dramatizace třech Peckových povídek ze sbírky Na co umírají muži.


Karel Pecka na Kulturní noci

Před 6 lety

Zúčastnili jsme se dalšího festivalu, tentokrát Kulturní noci pořádané v Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy. I zde hned několikrát zaznělo jméno Karla Pecky.


Muž bez obav: kolokvium o životě a díle Karla Pecky

Před 6 lety

Ve dnech 23. a 24. listopadu vyvrcholil náš letošní projekt kolokviem o životě a díle Karla Pecky. Ve dvou dnech se sešli pamětníci, kteří se s tímto autorem dobře znali, odborníci na jeho dílo a dobový kontext a také studenti a další hosté, které tato událost zaujala.


Kolokvium o životě a díle Karla Pecky: program

Před 6 lety

V Ústavu pro českou literaturu (Praha, Na Florenci 3) proběhne 23. a 24. listopadu kolokvium o životě a díle Karla Pecky. Zde naleznete kompletní program celé akce, jejíž součástí je čtvrteční procházka po Malé Straně a beseda s pamětníky a samotné páteční kolokvium.


Karel Pecka: Rozšlapaná slova

Před 6 lety

Literární přednáška určená druhým stupňům základních škol, gymnáziím a dalším středním školám představuje život a dílo spisovatele Karla Pecky. Pozvěte si Dobrou češtinu do školy, vedle samotné přednášky je součástí také dílna tvůrčího psaní, popřípadě promítání hodinového dokumentu shrnujícího životní zkušenosti Karla Pecky.


Pozvánka: kolokvium o životě a díle Karla Pecky

Před 6 lety

Naše aktivity související s projektem Motáky Karlu Peckovi vrcholí! Spolek Dobrá čeština ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu pořádá 23. a 24. listopadu kolokvium o životě a díle Karla Pecky. Zveme nejen všechny příznivce Dobré češtiny, ale také zájemce o Karla Pecku.


Čtení pásma 6. 10. 2017

Před 6 lety

Srdečně vás zveme na čtení pásma „Bylo toho dost…“ 6. 10., které proběhne na akci Kulturní noc. Tento umělecký festival pořádají studenti Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy. Dobrá čeština zde vedle našeho literárního pořadu následně přečte také autorské fejtónky z publikace Moje řeč.


Karel Pecka v Souvislostech

Před 6 lety

K dvacetiletému výročí úmrtí Karla Pecky připravili členové spolku blok věnovaný tomuto autorovi, který vyšel v letošním prvním čísle Souvislostí.


Výstava: 26. 7. až 11. 8. 2017

Před 6 lety

Srdečně zveme všechny zájemce o život a dílo Karla Pecky na výstavu, kterou si můžete prohlédnout od 26. července až do 15. srpna v prostorách bývalého Domu uměleckého průmyslu na Národní třídě. Pokud přijdete 2. 8., uslyšíte na vernisáži pásmo sestavené z textů Karla Pecky i krátký medailon, který přiblíží jeho životní osudy.


Čtení pásma: „Je to přijatelné...“

Před 6 lety

Druhé pásmo z textů Karla Pecky zachycuje zejména autorovy zkušenosti ze života na Malé Straně. Kombinace úryvků dramatizovaných textů je doplněna citacemi z rozhovorů s lidmi, kteří se v sedmdesátých a osmdesátých letech s Karlem Peckou potkávali.


Účast na konferenci Jáchymov ve 20. století

Před 6 lety

Na podzim roku 2016 byla Dobrá čeština přizvána, aby se zúčastnila konference Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin.


Karel Pecka: „Je to přijatelné...“

Před 6 lety

„A tobě se zdá, že se časy změnily do temnějších barev?“

Neautorské čtení z díla autora, který nikdy nenapsal nic, co nechtěl, co si nemyslel, za co by se museli on a česká literatura stydět.

Literární pásmo zkomponované z povídek Karla Pecky a vzpomínkových textů dalších autorů, které zachycuje český literární život v době normalizace a nadšení i deziluzi porevolučních let.

Nabízíme knihovnám, školám, literárním klubům, pořadatelům konferencí i každému, kdo se chce s dílem výjimečného a neprávem zapomenutého autora seznámit.


Výstava: Ze života Karla Pecky

Před 6 lety

Dobrá čeština nabízí instalaci výstavy, která mapuje život a dílo Karla Pecky.

Autoři scénáře: Barbora Čiháková, Markéta Kořená, Daniel Kubec, Barbora Podaná, Anna Štičková.

Výtvarná realizace: Lenka Hniličková. Ilustrace: Pavel Reisenauer.

Jako doprovodný pořad k výstavě nabízíme jedno z našich literárních pásem z Peckových textů.

Pro další informace či objednávku instalace výstavy nás kontaktujte na adrese prednasky@dobracestina.cz. Rádi za vámi přijedeme.