LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Přednášky o Karlu Peckovi v Rakovníku

Před rokem

Hned tři akce jsme v prosinci stihli v Rakovníku. Zazněly zde nejen přednášky o Karlu Peckovi, ale také jsme se žáky Základní umělecké školy vytvořili a scénicky nacvičili dramatizace třech Peckových povídek ze sbírky Na co umírají muži.


Karel Pecka na Kulturní noci

Před rokem

Zúčastnili jsme se dalšího festivalu, tentokrát Kulturní noci pořádané v Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy. I zde hned několikrát zaznělo jméno Karla Pecky.


Muž bez obav: kolokvium o životě a díle Karla Pecky

Před rokem

Ve dnech 23. a 24. listopadu vyvrcholil náš letošní projekt kolokviem o životě a díle Karla Pecky. Ve dvou dnech se sešli pamětníci, kteří se s tímto autorem dobře znali, odborníci na jeho dílo a dobový kontext a také studenti a další hosté, které tato událost zaujala.


Kolokvium o životě a díle Karla Pecky: program

Před rokem

V Ústavu pro českou literaturu (Praha, Na Florenci 3) proběhne 23. a 24. listopadu kolokvium o životě a díle Karla Pecky. Zde naleznete kompletní program celé akce, jejíž součástí je čtvrteční procházka po Malé Straně a beseda s pamětníky a samotné páteční kolokvium.


Karel Pecka: Rozšlapaná slova

Před rokem

Literární přednáška určená druhým stupňům základních škol, gymnáziím a dalším středním školám představuje život a dílo spisovatele Karla Pecky. Pozvěte si Dobrou češtinu do školy, vedle samotné přednášky je součástí také dílna tvůrčího psaní, popřípadě promítání hodinového dokumentu shrnujícího životní zkušenosti Karla Pecky.


Pozvánka: kolokvium o životě a díle Karla Pecky

Před rokem

Naše aktivity související s projektem Motáky Karlu Peckovi vrcholí! Spolek Dobrá čeština ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu pořádá 23. a 24. listopadu kolokvium o životě a díle Karla Pecky. Zveme nejen všechny příznivce Dobré češtiny, ale také zájemce o Karla Pecku.


Čtení pásma 6. 10. 2017

Před rokem

Srdečně vás zveme na čtení pásma „Bylo toho dost…“ 6. 10., které proběhne na akci Kulturní noc. Tento umělecký festival pořádají studenti Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy. Dobrá čeština zde vedle našeho literárního pořadu následně přečte také autorské fejtónky z publikace Moje řeč.


Karel Pecka v Souvislostech

Před rokem

K dvacetiletému výročí úmrtí Karla Pecky připravili členové spolku blok věnovaný tomuto autorovi, který vyšel v letošním prvním čísle Souvislostí.


Výstava: 26. 7. až 11. 8. 2017

Před rokem

Srdečně zveme všechny zájemce o život a dílo Karla Pecky na výstavu, kterou si můžete prohlédnout od 26. července až do 15. srpna v prostorách bývalého Domu uměleckého průmyslu na Národní třídě. Pokud přijdete 2. 8., uslyšíte na vernisáži pásmo sestavené z textů Karla Pecky i krátký medailon, který přiblíží jeho životní osudy.


Čtení pásma: „Je to přijatelné...“

Před rokem

Druhé pásmo z textů Karla Pecky zachycuje zejména autorovy zkušenosti ze života na Malé Straně. Kombinace úryvků dramatizovaných textů je doplněna citacemi z rozhovorů s lidmi, kteří se v sedmdesátých a osmdesátých letech s Karlem Peckou potkávali.


Účast na konferenci Jáchymov ve 20. století

Před rokem

Na podzim roku 2016 byla Dobrá čeština přizvána, aby se zúčastnila konference Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin.


Karel Pecka: „Je to přijatelné...“

Před rokem

„A tobě se zdá, že se časy změnily do temnějších barev?“

Neautorské čtení z díla autora, který nikdy nenapsal nic, co nechtěl, co si nemyslel, za co by se museli on a česká literatura stydět.

Literární pásmo zkomponované z povídek Karla Pecky a vzpomínkových textů dalších autorů, které zachycuje český literární život v době normalizace a nadšení i deziluzi porevolučních let.

Nabízíme knihovnám, školám, literárním klubům, pořadatelům konferencí i každému, kdo se chce s dílem výjimečného a neprávem zapomenutého autora seznámit.


Výstava: Ze života Karla Pecky

Před rokem

Dobrá čeština nabízí instalaci výstavy, která mapuje život a dílo Karla Pecky.

Autoři scénáře: Barbora Čiháková, Markéta Kořená, Daniel Kubec, Barbora Podaná, Anna Štičková.

Výtvarná realizace: Lenka Hniličková. Ilustrace: Pavel Reisenauer.

Jako doprovodný pořad k výstavě nabízíme jedno z našich literárních pásem z Peckových textů.

Pro další informace či objednávku instalace výstavy nás kontaktujte na adrese prednasky@dobracestina.cz. Rádi za vámi přijedeme.


Čtení pásma: „Bylo toho dost…“

Před rokem

Pásmo z textů Karla Pecky, ve kterém se během hodinového programu snažíme obsáhnout životní zkušenost člověka uvězněného v komunistických táborech i jeho návrat na svobodu.


Motáky Karlu Peckovi

Před rokem

Spolek Dobrá čeština v průběhu roku 2017 realizuje projekt, jehož cílem je různými formami připomenout dílo a osobnost Karla Pecky, neboť letos uplynulo dvacet let od jeho smrti.