LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Síla jazyka a Gurgehova proměna

Před rokem

Iain M. Banks: Hráč, 2019.
 

Flere-Imsaho sledoval Gurgehovu hru v závěrečné fázi partie. Jednotlivé tahy před ním naskakovaly na obrazovce a neskládaly se mu ani tak v zápas jako v operaci. Gurgeh hráč, Gurgeh morat protivníka rozebíral na kousky. Ano, dom hrál špatně, ale Gurgeh navzdory tomu projevoval ledabylou genialitu. Také bezcitnost, o které jeho tahy svědčily, byla nová; dron ji napůl očekával, ale ne tak brzy a ne tak bezvýhradnou. Četl v mužových rysech a řeči těla: viděl v nich podráždění, soucit, vztek, smutek… Četl i hru a nic podobného v ní nenacházel. Jen systematizovanou zuřivost hráče, v jehož rukou se deska a figury, karty a pravidla mění v dobře známé ovládací prvky jakéhosi všemocného stroje.

Další novinka, pomyslel si dron. Gurgeh se změnil, hlouběji do hry i místní společnosti vrostl. Flere-Imsaha dopředu varovali, že k tomu může dojít. Jeden faktor byl ten, že Gurgeh neustále mluvil eäsky. Dron vždycky trochu pochyboval, že jde lidské chování předvídat zas tak přesně, ale v rámci příprav na misi se dozvěděl, že když občané Kultury dlouho mluví jiným jazykem než marainem, doopravdy jsou ke změně náchylní; jinak se chovají, začínají novým jazykem myslet, ztrácejí pečlivě vyváženou interpretační strukturu rodné řeči a na místo její jemně variované kadence, tónu a rytmu nastupuje něco jiného, prakticky bez výjimky primitivnějšího.

Marain byl umělý jazyk navržený tak, aby foneticky i filozoficky umožnil nejširší škálu vyjádření, jaké je pan-lidský řečový aparát a pan-lidský mozek schopný. Flere-Imsaho měl podezření, že se marain přeceňuje, ale jednak s ním přišli větší myslitelé než on a jednak si ho ty nejušlechtilejší a nejznamenitější Mysli i teď, po uplynutí desíti tisíc let, stále cenily, takže se před jejich úsudkem nejspíš musel sklonit. Jedna Mysl, která Flere-Imsaha připravovala, dokonce marain přirovnala k azadu. To už bylo hodně přitažené za vlasy, ale dron chápal, kam tou hyperbolou mířila.

Eäština byla obyčejný jazyk zrozený z historického vývoje a v jejích kořenech ležela záměna sentimentality za soucit a agrese za spolupráci. Pokud eäsky dlouhodobě mluvil někdo tak relativně nevinný a citlivý jako Gurgeh, část implicitního etického systému musel z jazyka nutně přejmout.

A tak teď hrál jako masožravci, kterým v poslední době naslouchal. Plížil se po desce, líčil pasti a falešné stopy, chystal krveprolití; vrhal se na soupeře, pronásledoval ho, drtil, požíral, vstřebával…

(rh)