LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Daniel Kubec

Funkce: recenzent, fejtónkář, emeritní ředitel

Ročník: 1988

Pocházím z Pošumaví, kraje, který tak inspiroval Karla Klostermanna, z rodného města Adalberta Stiftera – z Horní Plané. Školní docházku jsem si odbyl v Českém Krumlově, kde tvořil zas jiný umělec – Egon Schiele. Dětství strávené v poklidu lesů okolo hladiny Lipna mě sice vyhnalo do Prahy, ale zůstalo inspirací pro moje nesmělé literární pokusy, které jsem publikoval časopisecky i knižně. Literární inspirací a nedosažitelnými vzory se mi stali autoři Joseph Conrad, William Golding či Thomas Mann.

Během šesti let studia na Literární akademii Josefa Škvoreckého jsem se utvrdil v tom, že chci v literatuře dál pobývat, rozšiřovat své znalosti a zkušenosti, což je výzva na celý život. V kolektivu profesorů a spolužáků jsem zjistil, jak je nezbytné si vzájemně vyměňovat své tvůrčí zkušenosti a že se žádný text neobejde bez druhých očí. Tím myslím oči pozorného čtenáře, schopného odhalit nedostatky, kterých si autor nevšiml. Těší mě, že spolu se svými kolegy mohu takový druhý pohled poskytnout všem, kdo chtějí dobře psát. A také se chci pokud možno češtinou uživit, což je další veliká výzva.

Příspěvky na Literární baštěZtracen v titulech

Před 4 lety v kategorii Moje řeč

Během studia na vysoké škole jsem byl upozorněn, že se rozhodně nesluší lichotit vyučujícím magistrům oslovením pane doktore. Dotyčnému to totiž připomene, kolik akademických povinností má ještě před sebou a že mu zbývá poslední rok na dopsání disertace. Až dodnes jsem si s tímto poučením vystačil, ale když mě v uplynulých dnech obklopily tituly jako Ass. Prof., dr.h.c. nebo dokonce M. A., M. St., byl jsem bezradný.


Bezejmenný beztvar

Před 4 lety v kategorii Dobrá pasáž

Petr Pazdera Payne: Předběžná ohledání, 2014.


Ohlodání povídky

Před 4 lety v kategorii Dobrá kniha

Literární bašta recenzuje sbírku povídek Předběžná ohledání od Petra Pazdery Payna

Dvaadvacet povídek Petra Pazdery Payna, které dnes byly důstojným, ač neúspěšným uchazečem o Magnesii Literu, není propojeno místem děje ani postavami. Sbírka nevytváří jeden ucelený fikční svět, ale stmeluje ji autorská intence dopátrat se podstaty, která dělá povídku povídkou. Různorodost postupů, námětů a vyprávěcích stylů vyvyšuje Předběžná ohledání nad současnou povídkářskou tvorbu.


Oprav-du mu-sí-me dě-lit v saz-bě slo-va?

Před 4 lety v kategorii Moje řeč

Ano, já vím, že ano. Jen když jsem prvně spatřil vlastní vysázený text a shledal, že zůstalo v rámci jedné malé stránky na konci řádků pět rozdělených slov, a z toho dokonce dvě pod sebou, zhrozil jsem se. Skutečně není možné mezery scuknout, aby se můj nebohý čtenář každou chvíli nezasekl v půlce výrazu a nemusel s námahou okem putovat na další řádek?


Jak se potkalo židovství, islám a křesťanství v kontrafaktuální fantasy

Před 4 lety v kategorii Dobrá kniha

Literární bašta přináší ještě před vydáním exkluzivní recenzi knihy Sefirot od Radka Hochmala

Když zoufalý mnich, uvězněný během procesu s templářským řádem, vyvolá kabalistickým rituálem římského vojevůdce ze sedmého století, neuvědomí si, co hrátkami se zapovězenou magií způsobí. Naopak Radek Hochmal, věrný člen cechu Dobré češtiny, se zdá být ve svém vyprávění a ve hře s historií velmi sebejistý a pouští se svou prvotinou do literárního klání v žánru fantasy.


Benátští lvi

Před 4 lety v kategorii Dobrá pasáž

Radek Hochmal: Sefirot, 2015.


Jazykový Quasimodo

Před 4 lety v kategorii Moje řeč

Když se zrodí text – knižní, webový nebo propagační – a omylný tvůrce v něm zanechá několik vad na kráse nebo přímo hrubých prohřešků proti jazykové normě, skutečně se s tím už nedá nic dělat? „To nejde!“ oznámili by nám nejspíš nakladatelé, vydavatelé či administrátoři webů, kdybychom jim položili takovou otázku. Ovšem upřímnější odpověď by spíš zněla: „Nám se nechce. A proč bychom vlastně měli?“


Spravedlivý král a neméně spravedlivý klerik

Před 4 lety v kategorii Dobrá pasáž

Jan ze Joinvillu: Život Ludvíka Svatého, krále francouzského, 2014.


Román o středověké době a člověku v ní, jak jej viděl Jan
ze Joinvillu

Před 4 lety v kategorii Dobrá kniha

Literární bašta recenzuje Joinvillův Život Ludvíka Svatého, krále francouzského

Recenzovat knihu, která před nedávnem oslavila sedmisté výročí, se nezasvěceným může jevit poněkud opožděné. Chtěl bych svůj počin ospravedlnit tím, že recenze je žánr, který se konstituoval sotva před dvěma sty lety, a navíc nyní díky nakladatelství Argo můžeme číst spis Jana ze Joinvillu v novém vydání – a tento text nezastará přinejmenším dalších pár století.


Potrefená huso, neozývej se, ale oprav si chyby v jídelním lístku!

Před 4 lety v kategorii Nezabyjež

K „dodržování vysoké úrovně služeb v celé síti gastronomického konceptu“ doporučujeme Potrefené huse přidat dodržování gramatických, pravopisných a typografických pravidel. I z toho by se mohla stát „jedna z nejmilejších tradic naší země“. Přejeme mnoho štěstí!


Vyhlášení války jednoznakovkám

Před 4 lety v kategorii Moje řeč

Jako administrátor webu Dobré češtiny svádím nekonečný boj s tím, aby žádný řádek ve zveřejněných textech nekončil jednoznakovou předložkou či spojkou. Přemlouvám je, uprošuji, ale i po zlém to zkouším, aby se jednoznakovky konečně uráčily, velkomyslně se šouply níž a přitulily se k následujícímu slovu, když už k němu patří. Je to donkichotský boj? Zřejmě ano. Když se totiž porozhlédnu po internetu, zjišťuji, že jsem snad jediný blbec, který šermuje proti větrným mlýnům.


Jazyková detektivka Radky Denemarkové

Před 4 lety v kategorii Dobrá kniha

Literární bašta recenzuje Příspěvek k dějinám radosti

Název nového románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti stojí překvapivě v opozici vůči leitmotivu celé knihy. V průběhu čtení totiž narazíme na dějiny znásilňování, zmrzačených těl, mužské dominance a bezohlednosti vůči ženám. Reflektujeme zde lidské utrpení i snahu vyrovnat se s ním a nejsme v tom sami – snahu hrdinek čelit jejich traumatům, nebo na ně alespoň zapomenout, bedlivě sledují v textu poletující vlaštovky s nadějí, že jednou skutečně nastane vytoužené jaro. Jejich přítomnost zároveň implikuje vypravěčskou ptačí perspektivu, z níž jsou lidské osudy odehrávající se v různých místech a časech nahlíženy.


Psát má být řez nožem

Před 4 lety v kategorii Dobrá pasáž

Radka Denemarková: Příspěvek k dějinám radosti, 2014.


Epos o česko-německých vztazích

Před 4 lety v kategorii Dobrá kniha

Literární bašta recenzuje Škrábkovy Dějiny osobně prožité a protrpěné

„Význam některých českých slov si uvědomíme až v jejich souvislostech s dalšími skutečnostmi. Zřejmě není náhodou, že v češtině jsou dějiny čísla množného. A cožpak to občas nevypadá, že máme opravdu vícero velmi různých dějin? Jeden děj se může zapsat do paměti různých osob, skupin, církví, národů, tříd a politických směrů v různých podobách a s představou různé důležitosti. V naší paměti může něco růst, či naopak zasychat, anebo se i zcela vytratit a příliš mnohé vzpomínky se nám zcela změní.“