LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Zdálo se mi, že jsem někdo jiný

Před 3 lety

Příběh o Sneglu-Hallim, překlad Helena Kadečková 1999, nově v antologii „A tehdy pronesl strofu…“ Staroseverské příběhy o skaldech, 2019.

„Chci vám vyprávět, jaký jsem měl dneska sen, pane. Zdálo se mi, že jsem někdo jiný.“

„A kdopak jsi byl?“ tázal se král.

„Zdálo se mi, že jsem skald Þorleif a Einar Moucha že je jarl Hákon Sigurðarson. A že jsem o něm složil posměšnou báseň. Když jsem se probudil, kousek jsem si z ní ještě pamatoval.“

Poté se Halli otočil a pomalu kráčel síní. Přitom si něco nesrozumitelně mumlal. Král ho pozoroval a potom řekl Einarovi:

„Nevyprávěl mi sen, ale příklad pro srovnání. Možná to s vámi dvěma dopadne jako s jarlem Hákonem a skaldem Þorleifem. Halli se zachová jako on, složí o tobě jízlivou báseň a nic ho nezadrží. A zažili jsme už nejednou, že kousavý posměch krutě zasáhl mocnější muže, než jsi ty, Einare. Dokonce takové, jako byl jarl Hákon. To nezapomene nikdo, dokud budou lidé na Severu žít. Pár posměšných veršíků o slavném muži si budou pamatovat celá pokolení. A to je horší než nepatrná pokuta. Měj rozum a nějakou sumou se vykup.“