LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Diagnóza

Před 4 lety

Jiří Staněk: Blázinecké, 2013.

Nůž tah smyčcem
přes strunu karotidy
nebo kýho šlaka
otevřít maso poškoláka
sbor vánoční mše v červnu
Jakube Jene nedošlo na
Platóna na četbu vznešenosti
antický tik. Do hloubi protržení
hráze. Mezi nebytím a bytím.
Opaku otcova koitu. Jeho kopie.
Zdráv jsi? Jak ti je?

 

(vp)