LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Užijte si tu popisnou nekrochemickou lyriku, laskavá čtenářko

Před 5 lety

Jiří Sádlo: Praha a Brno, 2015.
 

Stanice Perlit Vystoupit Jdu zase Spalovna obzor nahoru Spalovna zase ty díry v savaně, jedna čerstvá, druhá už zase zarostlá plevelem. První hromada hlíny jako exhumovaný hromadný hrob. Vedle sedí nějaká cool firma, okrasné výsadby a asfalt a hraniční linie z tújí, ale za nimi těsně savana, břízy a hned mladé túje ze semene a začíná Savana Listopad. Morfologie a morfogeneze aster a savany, zdánlivě ještě objektivní svět, a vedle něj jekot odpadků kulturních výdobytků a halucinací, zdánlivě svět můj čili subjektivní, ale stejnými mechanismy vzniká i genom aster, celá ta savana a celá periferní zóna.

A svět se zastavil. Užijte si tu popisnou nekrochemickou lyriku, laskavá čtenářko. Teď:
 

 1Savana šedá (Calamagrostis)a vlkošedá ježatá (křoví) a bílá

 2(břízy) a tmavošedá se žlutým (zlatobýl) a černá se zeleným

 3a někdy fialová (astry a turan roční), začíná to polokulturní

 4zónou, na kraji šarlachový keř Cotoneaster zplanělý ze se-

 5mene a taky zplanělé svídy Swida alba dneska se říká Cor-

 6nus, ale jestli vážně alba? Kolik se vlastně pěstuje druhů

  svíd a zkoušel to někdo zjistit? Tady v živém plotě kultivar

 7se žlutými pruty, odkvetl, ale zdá se, vůbec neplodí: hybrid?

 8Zkoušel to vůbec někdo určit?, to jsou rozpaky úředníka

 9cizinecké policie, když se staví na panáka vedle bordelu,

10a co ty, kukačko? Co ty, hladolete? A vedle zas dojemné ja-

11bloňky, kulturní sorty, ale ze semene z vyhozeného ohryz-

12ku, visí tu jablátka s tvářemi vietnamských babiček a pod

13nimi už tratoliště aster opelichaných prvním přešlým mra-

14zem a furt dál astry.

 

Dál astry astrální pěšiny astrální pláně ancestrální planiny,

Poslední polední dni fialové astry hnijooké sviňonohé astry od-

padky mezi odpadky souhvězdí aster Aster ach hvězda mléčná

dráha těch Aster Pláně astrální.

(km)