LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Řemeslo má zlaté dno

Před 2 lety

Milí redaktoři, korektoři a editoři, přišel čas na radikální změnu profese!