LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Omluva, pozvání a výzva Dobré češtiny
v památný Den osvobození

Před 8 lety

Milí čtenáři Literární bašty Dobré češtiny, omlouváme se vám, že v posledních týdnech strádáte nepravidelným přísunem našich textů a příspěvků, jaký nemá v historii Dobré češtiny obdoby. Jistě se plni znepokojení ptáte po příčině.

Redaktoři a autoři Dobré češtiny jsou bytostně a vesměs i pracovně spjati s Literární akademií. V posledních šesti týdnech se tato soukromá vysoká škola neustálé otřásá, střídavě ztrácí a opět získává akademické představitele, majitele a její studenti ztrácejí zejména iluze a nyní i možnost pokračovat ve studiu. Škola přestane fungovat koncem května. Do té doby se budeme jako učitelé, autoři a redaktoři věnovat přednostně Literární akademii a jejím studentům a vám čtenářům o tom nestihneme vždy podat zprávu. K pravidelnému rytmu Literární bašty se však již brzy vrátíme.

Mezi podvedenými pasažéry potápějící se Literární akademie jsou mnozí adepti literární tvorby a redakční práce, tedy oborů Dobré češtině zvlášť blízkých. Protože koncem května studenti akademie přijdou ze dne na den o příležitost konzultovat své texty a získávat redakční dovednosti (na jiné české vysoké škole podobný obor není), Dobrá čeština jim od června do srpna nabízí autorskou a redakční praxi. Příloha Literární bašta měla dosud více méně uzavřený okruh přispěvatelů a z dobrých důvodů zastávala ne snad sektářskou, ale poněkud elitářskou redakční politiku. Avšak po dobu letošních prázdnin učiníme výjimku a své stránky a služby nabídneme právě těmto studentům, kolegům a přátelům, kterým jde o společnou věc. I nadále chceme publikovat především kvalitní recenze a texty zaobírající se literaturou, jazykem a vyjadřováním. Z dosavadních redakčních standardů rovněž neslevíme. Své nabídky, texty a náměty (pokud možno i s označením rubriky) posílejte na e-mail info@dobracestina.cz.

Nakonec vyzýváme všechny naše čtenáře, aby Literární akademii a jejím studentům fandili, projevovali sympatie a podle svých možností pomohli. Učitelé se v současnosti pokoušejí obnovit tuto vysokou školu na lepším základě. Ideálem je začít již na podzim, aby nebyla úplně přerušena kontinuita výuky. Bude to však velmi obtížné. Dobrých rádců je momentálně dostatek, ale můžete-li jakkoliv přiložit ruku k dílu, napište nám.

Od června do září pomohou jednotlivým studentům nabídky praxe v oboru. Pokud jim jako nakladatelé, redaktoři a vedoucí pracovníci vydavatelství, novin, časopisů či jiných médií nebo literárních institucí a knihoven nabídnete na léto práci, při níž se něco naučí (a třeba si i něco vydělají – s koncem školy totiž přijdou o statut studenta, potažmo všechny sociální výhody), může to být oboustranně prospěšné. O vašich nabídkách rádi studenty zpravíme.

Dobrá čeština vás tedy v tento památný den vyzývá k dobrému skutku a k dobré vůli a přeje vám samé dobré dny.

()