LITERÁRNÍ BAŠTA

DOBRÉ ČEŠTINY

Dobrá čeština zve na konferenci a setkání čtenářů Jakuba Demla

Před 7 lety

V roce 55. výročí úmrtí Jakuba Demla chceme společně s bohemisty, spisovateli, literárními historiky, teoretiky i praktiky a čtenáři básníkových knih hledat souvislosti a stopy jeho díla v české a světové literatuře.

Konference a neformální setkání nazvané Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice se odehrají 16. a 17. září 2016 v Tasově, kam je velká část Demlova díla situována a z jehož krajiny, kultury i mezilidských vazeb čerpá – a přitom překračuje nejen tasovský, ale i český horizont. Přestože se Demlova tvorba vzpírá zařazení do zavedených kategorií, čerpá z rozmanitých tradic písemnictví a odvolává se k ní mnoho následovníků. Právě souvislostmi mezi texty a tvůrci se bude konference zabývat.

První, odborněji zaměřená část programu (pátek 16. září od 9 do 19 hodin) bude věnována vztahům mezi díly a autory (Březina, Šalda, Klíma, Durych, Dvořák, Nezval, Rotrekl, Hejda, Hanč, Rilke, slovenská katolická moderna), dále otázkám vydávání, ohlasu a překladu Demlových textů či básníkovým cestám do cizích krajů. Druhý den (sobota dopoledne od 9 do 12.30) program nabídne vystoupení pamětníků, informace o některých nových objevech, o básníkových dedikacích, mecenáších, tiskařích i další zajímavosti či aktuální zprávy, které blíže souvisejí s Tasovem. Zazní například vzpomínka na nedávno zemřelého jinošovského spisovatele Josefa Pěnčíka, který o Jakubu Demlovi napsal knihu Hledání ráje a léta učil na tasovské škole. Na závěr konference Marta Milotová, básníkova praneteř, přečte část ze svých vzpomínek nazvaných Strýček z vily.

V rámci doprovodného programu již ve čtvrtek před konferencí proběhnou dílny, naučné výpravy a hry pro děti ze Základní školy v Tasově, které připravil Spolek Dobrá čeština, studenti katedry literární tvorby nově vzniklé Vysoké školy kreativní komunikace a tasovský spolek Slepíši.

V sobotu odpoledne se účastníci i hosté projdou Tasovem, seznámí se s jeho památkami, krajinou, budou si moci prohlédnout kostel a navštívit zahradu Jakuba Demla. Od čtvrtka do soboty budou otevřeny dvě výstavy: v dílnách spolku Slepíši cyklus reliéfů nevidomého výtvarníka Pavla Slámy Zastavení ze života Ježíše Krista a v kapli svatého Michaela výstava Jakuba Demla Sen o knize. Druhá z nich zpřístupní některé básníkovy krásné tisky, jeho výroky o vlastním celoživotním psaní „jediné knihy“ a rovněž vzácný strojopisný soubor Dílo Jakuba Demla, který připravili editoři Vladimír Binar a Bedřich Fučík, přepisoval jej Mojmír Trávníček a vázal tasovský knihař a spisovatel Stanislav Vodička.

Sobotní mši za Jakuba Demla bude sloužit biskup Mons. Pavel Posád, poté bude požehnán obnovený básníkův náhrobek u kostela. Před šesti lety byl z hrobu ukraden měděný kvádr s Demlovým jménem. O vytvoření nového náhrobku podle původního návrhu jaroměřického kovotepce Jaroslava Kruly se postarala tasovská farnost.

Sobotní program završí večer v tasovské sokolovně. Na scénickém čtení z básníkových knih a dopisů podle scénáře Barbory Čihákové a Jany Fleglové vystoupí spolu s herci i děti z tasovské základní školy.

Konferenci pořádá Tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze, Spolek Dobrá čeština, katedra literární tvorby Vysoké školy kreativní komunikace v Praze ve spolupráci s obcí Tasov, tasovskou římskokatolickou farností, základní školou a spolkem Slepíši.