DOBRÁ ČEŠTINA


Co potřebujete

           

Opravit text

Opravou textu rozumíme základní gramatickou, pravopisnou a typografickou korekturu.

Ukázka opravy textu    

 

Upravit text

Úprava zahrnuje kromě opravy textu i jeho očištění od formulačních nedostatků, šroubovaných vět, nadbytečných slov, od automatismů, klišé a nezáměrného opakování. Cílem je upravit text po stránce lexikální, větné, kompoziční i stylové do kultivované podoby.

U knih, publicistických či odborných textů patří k úpravám i strukturování na kapitoly a volba vhodných titulků či mezititulků.

Ukázka úpravy textu

   

Ověřit informace, reálie a citace

V textech, které obsahují osobní a zeměpisná jména, názvy institucí či reálie ze specializovaných nebo cizojazyčných oblastí (zejména v překladech) je potřeba ověřit a sjednotit jejich grafickou a pravopisnou podobu na základě platných norem či věrohodných zdrojů.

V odborných i uměleckých textech je také potřeba ověřit přesnost citací.

Obtížnější otázky konzultujeme s odborníky, překladateli nebo rodilými mluvčími.

Ukázka ověření reálií