DOBRÁ ČEŠTINA


Jazykové příručky, jimiž se řídíme

Pravidla českého pravopisu (Academia 1993)

Akademická příručka českého jazyka (Academia 2014)

Nový akademický slovník cizích slov (Academia 2005)

Slovník spisovného jazyka českého (Academia 1989)  

 

Spolehlivé slovníky, příručky a databáze češtiny na internetu

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR: prirucka.ujc.cas­.cz

Slovník spisovného jazyka českého: bara.ujc.cas.cz/ssjc

Příruční slovník jazyka českého: bara.ujc.cas.cz/psjc

DEBDict – obecný prohlížeč slovníků (zahrnuje Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Příruční slovník jazyka českého, Slovník české frazeologie a idiomatiky, slovník cizích slov a slovník synonym: deb.fi.muni.cz

Lexiko – webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě s databází heslářů, odkazy na výkladové slovníky aj.: lexiko.ujc.cas.cz

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny: vokabular.ujc­.cas.cz

Český národní korpus: korpus.cz  

 

Další slovníky a databáze

Databáze a katalogy Národní knihovny ČR: aleph.nkp.cz

Český ekumenický překlad Bible: biblenet.cz

Slovník české literatury po roce 1945: slovnikceskeli­teratury.cz

Po kom se jmenujeme – encyklopedie křestních jmen: libri.cz/data­baze/jmena

Dějiny zemí koruny české v datech: libri.cz/data­baze/dejiny

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918: libri.cz/data­baze/kdo18

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století: libri.cz/data­baze/kdo20

Kalendárium LIBRI: libri.cz/data­baze/kalendari­um

Státy a jejich představitelé: libri.cz/data­baze/staty

  

Webové knihovny

Digitální knihovna Národní knihovny ČR Kramerius: kramerius.nkp.cz

Česká elektronická knihovna – plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století: ceska‑poezie.cz

Project Gutenberg: gutenberg.org

Google Books: books.google.com

The Online Books Page: onlinebooks.li­brary.upenn.e­du

Bartleby: bartleby.com

Liber Liber: liberliber.it