DOBRÁ ČEŠTINA


Kdo jsme

  

Jsme absolventi filologických a literárních oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Literární akademie Josefa Škvoreckého a Vysoké školy kreativní komunikace a společně jsme založili Spolek Dobrá čeština. Co je podle nás DOBRÁ ČEŠTINA?  

 

Dobrá čeština je známka korektnosti, základ porozumění a podmínka úspěšné komunikace. Vyjadřuje úctu k tradici i k těm, s nimiž hovoříme nebo jimž píšeme.  

 

Dobrou češtinou nerozumíme jen dodržování pravopisných pravidel a gramatických zákonitostí. Jsou to i dobře volená slova, dobře postavené věty a jasná myšlenková výstavba. Každý text přitom plní jiné funkce, jimž slouží vždy jiné prostředky a postupy.  

 

K dobré češtině ovšem patří také originalita, vtip a vhodný tón. I v písemném projevu můžeme bez velkých slov (a piktogramů) vyjádřit radost, ironii, vstřícnost, pochopení pro něčí potřeby.  

 

Schopnost mluvit a psát dobře česky je spolu se znalostí tématu známkou profesionality. Cech Dobré češtiny sdružuje lidi, kteří chtějí dělat dobře své řemeslo a posloužit tam, kde jejich práci využijí a ocení.  

 

Pro Dobrou češtinu pracují

BcA. Michal Beck

MgA. Barbora Čiháková

BcA. Jana Fleglová

Mgr. Kamila Hantáková

Mgr. Lenka Hniličková

MgA. Radek Hochmal

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D.

Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.

MgA. Daniel Kubec

BcA. Jan Mazanec

BcA. Barbora Podaná

Bc. et BcA. Kateřina Segešová

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

 

Autor ilustrací

Pavel Reisenauer