DOBRÁ ČEŠTINA


Kdo jsme

  

Jsme absolventi filologických a literárních oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Literární akademie Josefa Škvoreckého a Vysoké školy kreativní komunikace a společně jsme založili Spolek Dobrá čeština. Co je podle nás DOBRÁ ČEŠTINA?  

 

Dobrá čeština je známka korektnosti, základ porozumění a podmínka úspěšné komunikace. Vyjadřuje úctu k tradici i k těm, s nimiž hovoříme nebo jimž píšeme.  

 

Dobrou češtinou nerozumíme jen dodržování pravopisných pravidel a gramatických zákonitostí. Jsou to i dobře volená slova, dobře postavené věty a jasná myšlenková výstavba. Každý text přitom plní jiné funkce, jimž slouží vždy jiné prostředky a postupy.  

 

K dobré češtině ovšem patří také originalita, vtip a vhodný tón. I v písemném projevu můžeme bez velkých slov (a piktogramů) vyjádřit radost, ironii, vstřícnost, pochopení pro něčí potřeby.  

 

Schopnost mluvit a psát dobře česky je spolu se znalostí tématu známkou profesionality. Cech Dobré češtiny sdružuje lidi, kteří chtějí dělat dobře své řemeslo a posloužit tam, kde jejich práci využijí a ocení.  

  

Autor ilustrací

Pavel Reisenauer